خدمات نرم افزاری شرکت Emaar IT

نظر به اينكه استفاده از ابزار فن آوري اطلاعات در سازماندهي اطلاعات درون سازماني و همچنين معرفي شركت و محصولات آن با استفاده از شيوه هاي نوين تبليغاتي در معرفي موسسه و تبادل پيام آن و يا به عبارتي در فروش سرويس و كالاي آن نقش بسزايي را ايفا مينمايد، از اين رو ما با بهره گيري از نيروهاي متخصص، كارآمد و با تجربه در عرصه هاي مختلف اطلاعاتي و تبليغاتي، آمادگي خود را جهت انجام پروژه هاي زير اعلام مي داریم