imencontrol-screen-1
imencontrol-screen-1
imencontrol-screen-1
imencontrol-screen-2
imencontrol-screen-2
imencontrol-screen-2
imencontrol-screen-3
imencontrol-screen-3
imencontrol-screen-3
نمونه کارها طراحی وب شرکت ایمن کنترل دینامیک
مشاهده وب سایت http://www.imencontrol.com

شرکت ایمن کنترل دینامیک

وب سایت شرکت ایمن کنترل دینامیک توسط تیم طراحی و برنامه نویسی  فن آوری اطلاعات اعمار انجام و موارد زیر در طراحی وب سایت فوق صورت گرفته است :

  • امکان معرفی محصولات شرکت ایمن کنترل دینامیک به تفکیک مشخصات فنی نقشه راهنما و گالری هر محصول

  • تکنولوژی های استفاده شده در این وب سایت  JQUERY، PHP، HTML 5/CSS 3

از نکات بسیار مهم این پروژه: این سایت در کیورد های مخصوص به خود سئو بسیار بالایی را دارد که این مهم را برنامه نویسان موفق فن آوری اطلاعات اعمار به هم رساندند.

دیگر نمونه کارهای مشابه